רשימה של ערכים תזונתיים — ישראל

צפייה ברשימה של מוצרים תואמים מכל העולם

 

7 ערכים תזונתיים:

ערך תזונתימוצרים
NutriScore nutrition grade A 3
NutriScore nutrition grade B 5
NutriScore nutrition grade C 3
NutriScore nutrition grade D 5
NutriScore nutrition grade E 6
NutriScore nutrition grade NOT-APPLICABLE 118
לא ידוע 23