רשימה של ערכים תזונתיים — ישראל

צפייה ברשימה של מוצרים תואמים מכל העולם

 

6 ערכים תזונתיים:

ערך תזונתימוצרים
NutriScore nutrition grade B 1
NutriScore nutrition grade C 1
NutriScore nutrition grade D 3
NutriScore nutrition grade E 2
NutriScore nutrition grade NOT-APPLICABLE 62
לא ידוע 9