רשימה של תוספים — ישראל

צפייה ברשימה של מוצרים תואמים מכל העולם

48 תוספים:

Tosefetמוצרים*סיכון
E414 4סיכונים נמוכים
E322i 3
E330 3סיכונים נמוכים
E322 3סיכונים נמוכים
E262 3
E407 2
E102 2סיכונים גבוהים
E481 2
E262ii 2
E282 2
E476 2
E422 2
E433 1
E415 1סיכונים נמוכים
E250 1סיכונים בינוניים
E1414 1
E110 1
E621 1סיכונים בינוניים
E338 1
E500ii 1
E903 1
E466 1
E1420 1
E955 1
E160a 1סיכונים נמוכים
E492 1
E270 1
E202 1
E418 1
E1100 1
E160c 1סיכונים נמוכים
E163 1סיכונים נמוכים
E473 1
E100 1סיכונים נמוכים
E326 1
E296 1
E321 1
E627 1
E162 1
E160ai 1
E631 1
E150d 1סיכונים גבוהים
E953 1
E290 1
E500 1סיכונים נמוכים
E636 1
E471 1
E472e 1