רשימה של אלרגנים — ישראל

צפייה ברשימה של מוצרים תואמים מכל העולם

8 אלרגנים:

Khomer-alergeniמוצרים*
Milk 7
Gluten 4
Nuts 3
Sesame seeds 3
Peanuts 2
Soybeans 2
Fish 1
en:contains-gluten 1*