רשימה של אלרגנים — ישראל

צפייה ברשימה של מוצרים תואמים מכל העולם

3 אלרגנים:

Khomer-alergeniמוצרים*
Milk 2
Soybeans 1
Nuts 1